Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

Şeffaflık

Şeffaflık
SivilAnT® Proje Bütçesi

SivilAnT® Projesinin 24 aylık bütçesinin dağılımı ve kullanılan ana bütçe kalemleri aşağıda belirtilmiştir.
 
İnsan Kaynakları Toplam Bütçesi 145.440 Avro
Araç ve Gereçler Toplam Bütçesi 29.250 Avro
Hizmetler Toplam Bütçesi 133.860 Avro
Diğer Masraflar Toplam Bütçesi 60.200 Avro
Dolaylı Masraflar Toplam Bütçesi 25.812,50 Avro
Proje Genel Bütçe 394.562,50 AVRO
SivilAnT® Proje bütçesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımı ihaleleri
 
SivilAnT® Braille Baskı Makinesi ve Araç-Gereçler Paketi Mal Alım ihalesi LOT-1: 23.897 Avro (BEYİD Firması) 
LOT-2: 2.588 Avro (Arma Bilgisayar Firması)
SivilAnT®  Faaliyetleri Organizasyon Paketi Hizmet Alımı ihalesi 55.000 Avro
(Tiran Turizm Firması)
SivilAnT®  Görünürlük Hizmetleri İş Paketi Hizmet Alımı ihalesi 69.775 Avro
(GraphX Ajans Firması)
SivilAnT®  Web Tabanlı Yazılım Sistemi, Donanım ve Hizmet Satın Alımı ihalesi 27.358,58 Avro
(3Faktöriyel Bilgi Teknolojileri)
SivilAnT®  STK Eğitim Kitlerinin İçeriğinin Geliştirilmesi Ve Eğitici Eğitimi Kurs Programı Hizmet Alımı Doğrudan Temini 14.515 Avro
(Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı)
 

SivilAnT® Proje Paydaşları 10 STK’lar bilgilerini kamuya açık olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü DERBİS platformu üzerinde paylaşmaktadır.