Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

Tarihçe

Dünden bugüne SivilAnT
Tarihçe

İlk fikirsel çıkış süreci 2017 yılında başlayan ve tüm Antalya’yı kapsayacak bir KENT AĞI kurmak amacıyla 10 STK, 1 Valilik Birimi, 3 Belediye ve 3 Üniversite olmak üzere 17 farklı kuruluşun temsilcileri tarafından işbirliği içinde projenin hazırlıkları başlamıştır ve “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” kapsamında kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi için sunulan SivilAnT® – Antalya Sivil Platformu projesi, 400’den fazla proje içerisinde tüm Türkiye’de uygulanmasına karar verilen 10 projeden biri olarak, hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği liderliğinde 17 kuruluş tarafından sunulan proje, Antalya’dan ve Akdeniz bölgesinden hibe desteği almaya hak kazanan tek proje olmuştur. 394.506,50 Avro hibe desteği almaya hak kazanan SivilAnT® – Antalya Sivil Platformu projesi Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin gelişimi, kamu - özel sektör - STK işbirliğinin tesis edilmesi ve gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. SivilAnT® – Antalya Sivil Platformu projesi 15 Ekim 2018 itibariyle uygulanmaya başlamış ve 14 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecektir. 

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje ile başta Antalya olmak üzere, Isparta ve Burdur’un sorunlarına çözüm üretmek üzere ortaklaşa çalışan, tüm kesimleri kucaklayan güçlü Sivil Toplum, iyi yönetişim anlayışıyla bir işbirliği ağı oluşturulması hedeflenmektedir. Ana faaliyetleri, etkinlikleri, toplantıları ve çalışmaları belirli konulara göre sınıflandıran 9 farklı iş paketinden oluşan proje, başta kamu - özel sektör - STK’lar olmak üzere, üniversite öğrencileri, akademik çevreler ve SivilAnT® - Antalya Sivil Platformu web portalı ziyaretçileri gibi toplumun geniş kesimlerine hitap edebilmektedir.