Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

Misyon ve Vizyon

Sorunların Çözümünde Paydaşların Buluşma Adresi
Misyonumuz: 
Başta Antalya olmak üzere TR61 bölgesindeki (Antalya,Isparta,Burdur) sorunların çözüm ortağı olmaları konusunda sivil toplum kuruluşları, akademik camia, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör girişimleri arasında diyalog ve işbirliği platformu kurmak amacıyla,

Vizyonumuz: 
Güçlü sivil toplum, iyi yönetişim anlayışıyla,

Stratejimiz:
Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmek, 
Sivil araştırmaları desteklemek,
Filantropiyi, aktif vatandaşlığı ve gönüllüğü teşvik etmek, 
Paydaşlar arasında diyalog ve işbirliğini tesis etmek
suretiyle,

İlkelerimiz:
Partilerüstü kalmak, taraflara eşit mesafede durmak, kapsayıcı, uzlaşmacı ve çözüm odaklı olmak
kaydıyla,

Değerlerimiz:
Filantropist, katılımcı, gönüllü
bir yaklaşımla kurulmuştur.
 

“Sorunların Çözümünde Paydaşların Buluşma Adresi SivilAnT®”