Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

SivilAnT®Akademi Hakkında

Sorunların Çözümünde Paydaşların Buluşma Adresi
Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği öncülüğünde 17 kuruluş tarafından sunulan SivilAnT® - Antalya Sivil Platformu projesi, başta Antalya olmak Batı Akdeniz bölgesindeki sorunların çözüm ortağı olmaları konusunda sivil toplum kuruluşları, akademik camia, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör girişimleri arasında diyalog ve işbirliği platformu kurmayı hedeflemektedir. Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmek, sivil araştırmaları desteklemek, filantropiyi, aktif vatandaşlığı ve gönüllüğü teşvik etmek SivilAnT® projesinin özel amaçları arasında yer almaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan SivilAnT® Web Portal’ında, bireylerin sivil toplum çalışmaları odaklı bilgi ve becerilerinin gelişimine katkı sağlamak için “SivilAnT® Akademi” modülü oluşturulmuştur. SivilAnT® Akademi kapsamında Eğitici Eğitimi verilen 58 gönüllü eğitmenden oluşan insan gücünün, akademik kurum ve danışmanların bilgi birikimleri ile STK’lara ve bireylere yönelik 8 farklı eğitim kiti hazırlanmış ve sizlerin bilgisine sunulmuştur.