Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

KISACA SİVİLANT HAKKINDA

SivilAnT; 10 STK, 1 Valilik Birimi, 3 Belediye, 3 Üniversite olmak üzere 17 farklı kuruluşun temsil edildiği yatay ve dikey entegrasyonun sağlandığı bir kent ağıdır. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın faydalanıcısı olduğu ve IPA Sivil Toplum Sektörü kapsamında desteklenen “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” ile desteklenmektedir.

MİSYONUMUZ HAKKINDA

Başta Antalya olmak üzere TR61 bölgesindeki sorunların çözüm ortağı olmaları konusunda sivil toplum kuruluşları, akademik camia, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör girişimleri arasında diyalog ve işbirliği platformu kurmaktır.

NASIL BİR KENT AĞI?

SivilAnT; farklı kesimlerin temsil edildiği, gücünü yerel dinamiklerden alan merkezi olmayan / yerel bir platformdur. SivilAnT® ; filantropiyi, aktif vatandaşlığı, gönüllüğü referans alan partilerüstü bir yapıdadır.

Proje Ortaklarımız