Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

SivilAnT® Genç Gönüllüler Zirvesi İçerik Tasarım ve Arama Toplantısı

SivilAnT® Genç Gönüllüler Zirvesi İçerik Tasarım ve Arama Toplantısı

SivilAnT Genç Gönüllüler Zirvesi İçerik Tasarım ve Arama Toplantısı

Faaliyet Tarihi: 18 Ocak 2020 – ANTALYA
Faaliyet Yeri: Tekelioğlu Halk Kütüphanesi /ANTALYASivilAnT® Genç Gönüllüler Zirvesi (kısaltması;SGGZ) içeriğinin ve organizasyonunun gençler tarafından oluşturulması için 18 Ocak 2020 Cumartesi günü 14.00-18.40 arasında Tekelioğlu Halk Kütüphanesinde düzenlenen Tasarım ve Arama  Atölyesine 46 genç katılmıştır. 

Tasarım ve Arama Atölyesine katılan gençler tarafından “Gençler nasıl bir gençlik zirvesi ister, hangi etkinlikleri - konuları ele almak isterler?” Böyle bir gençlik zirvesinde ne tür sorumluluklar almak isterler vb.” Konularda yapılan beyin fırtınası, analizler, sunumlar ve gençlerin beklentileri ele alınmıştır.

Gençlerin karar verme süreçlerine aktif katılımı, STK’larda yönetişim ve sosyal içerme ile 4-5-6 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak SGGZ içeriği ve programı oluşturulmuştur. Böylece Gençler SivilAnT® tarafından kendileri için planlanan faaliyetlerin içeriklerini, etkinliklerini ve organizasyonunu oluşturulması bakımından gençlerin karar verme süreçlerine aktif demokratik katılımına fırsatı sağlanmıştır.

SivilAnT Genç Gönüllüler Zirvesi İçerik Tasarım ve Arama Toplantısı