Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Basın Toplantısı

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Basın Toplantısı

SİVİLANT® ANTALYA GAZETECİLER CEMİYETİ BASIN TOPLANTISI


Faaliyet Tarihi: 3 Ocak 2019
Faaliyet Yeri: Antalya Gazetecileri Cemiyeti 

SivilAnt® - Antalya Sivil Platformu Projesi,  3 Ocak 2019 tarihinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen geniş katılımlı basın toplantısında tanıtılmıştır. Toplantıya çeşitli kamu kurumu temsilcileri, dernek temsilcileri ve akademisyenler katılmıştır. Toplantıda projenin amaç ve hedefleri Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Genel Sekreteri Mehmet Kahramanoğulları ve Proje Danışmanı Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretin Üyesi Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın tarafından aktarılmıştır.  Medya Galerisi İçin Tıklayınız