Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

SivilAnT® Eğitim Kitleri

SivilAnT® Eğitim Kitleri
  • STK’lar için Mevzuat Bilgisi
  • STK’lar için Stratejik Planlama 
  • STK’lar için İletişim Becerileri ve Sosyal Medya
  • STK’lar için Çatışma Yönetimi ve Yönetim Becerileri 
  • STK’lar için Proje Yönetimi 
  • STK’lar için Uluslararası Örgütler ve Kaynak Bulma 
  • STK’lar için Filantropi, Gönüllülük, Lobicilik 
  • STK’lar için Görünürlük, Proje Yaygınlaştırma ve Uluslarasılaşma 

SivilAnT®  Web Portal’ının kurumsal ve bireysel üyelerine yönelik hazırlanmış olan SivilAnT® Akademi’de online içerikler, videolar ile bilgi ve becerinizi artırıp, sonrasında online değerlendirme sınavları ile seviyenizi öğrenebilirsiniz. Her Eğitim Kiti için sınavlarda başarılı olanlara Online Sınav Katılım Belgesi gönderilecektir.  

SivilAnT® olarak sizlere bireysel gelişiminiz için daha çok imkân sağlamak üzere eğitim içeriklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.